ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Kommunikoinnin apuvälineet

ALS voi aiheuttaa puheen tuottamisen vaikeuksia, sairauden alkuvaiheessa tai myöhemmin. Yhteydenpito muihin ihmisiin on yksi perustarpeistamme, joten huoli puhekyvyn menettämisestä on ymmärrettävää. Kommunikointia voidaan kuitenkin tukea niin, että sairastunut pystyy kertomaan toiveistaan ja ajatuksistaan myös puhekyvyn heikentyessä. 

”Ilmeet ja eleet on kommunikoinnissa hyvä tuki. Kommunikaattori auttaa ulkopuolisten kanssa keskustellessa. On tärkeää tutustua apuvälineisiin ajoissa, niin että on sinut niiden kanssa ja osaa löytää ne ominaisuudet, mitä tarvitsee.” -ALSiin sairastunut

Uudenmaan alueella vaativan erityistason kommunikoinnin apuvälineet (kuten tietokoneella tai tabletilla käytettävät kommunikointiohjelmat) saa Tietoteekistä, joka toimii HUSin apuvälinekeskuksen yhteydessä. Tietoteekkiin tarvitaan lähete erikoissairaanhoidosta tai kotikunnan perusterveydenhuollosta. Lähetteen voi kirjoittaa esim. neurologi tai puheterapeutti. Uutta lähetettä ei tarvita jo saadun apuvälineen päivitystä tai muutostyötä varten. Muu Suomi, ks. Tikoteekkiverkosto 

Alta löydät tietoa kommunikointia helpottavista apuvälineistä. Videot ja tekstit: puhevammaisten tulkki Satu Jämsen

Ks. myös Papunetin Paputuubin video kommunikointiohjelmista

Katseohjain

”Tietokoneen käyttö ja tietokoneen avulla kommunikointi onnistuu katseen avulla, jos käsien motoriikka estää näppäimistön ja hiiren käytön. Asiakkaalle toimivin kommunikoinnin apuväline etsitään apuvälinearviossa. Apuvälineet ovat asiakkaalle maksuttomia.” 

Kirjaintaulu

”Tulkki selvittää asiakkaan viestit esimerkiksi kirjaintaulua käyttäen. Tulkki toistaa asiakkaan viestin keskustelun kolmannelle osapuolelle esim hoitajalle.” 

Lightwriter

”Lightwriter muuntaa kirjoitetun viestin puheeksi.”

Puhekommunikaattori

”Olen saanut käyttööni kommunikaattorin, se puhuu puolestani.”

Skip to content