ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Perheen resilienssi

Resilienssi tarkoittaa psyykkistä palautumiskykyä, kykyä sopeutua muutoksiin ja menetyksiin.

Resilienssi muovautuu koko eliniän ajan ja sitä voi vahvistaa. Palautumiskyky kasvaa iän myötä, kun ihmiselle kehittyy taitoja, joiden avulla vastoinkäymisiä on helpompi käsitellä. Näitä ovat esimerkiksi ongelmanratkaisukyky, joustavuus, itsesäätelykyky ja optimismi.

Perheen resilienssi tarkoittaa perheen kykyä kehittää vahvuuksiaan elämän haasteissa.

Se on perheen kykyä reagoida stressiin ja haasteisiin luottaen vaikeuksista selviytymiseen. Resilienssille on tyypillistä perheenjäsenten keskinäinen luottamus. Se tarkoittaa myös kykyä pitää puoliaan. Itsestä huolehtiminen on tärkeä osa omien voimavarojen kasvattamista. Usko omaan selviytymiseen voi vahvistua myös auttamalla muita.

Vaikeassa elämäntilanteessa toiset vahvuudet nousevat selkeämmin esiin kuin toiset. Ne voivat olla myös taitoja, joita ei ole aikaisemmin itsellään tai perheessään huomannut. Omaa resilienssiä voi tutkia muistelemalla omia vaikeita vaiheitaan. On hyvä pysähtyä miettimään keinoja, joiden avulla on aikaisemmin selvinnyt vaikeuksista. Joskus on myös hyvä pohtia, mitä sellaista on tehnyt, mikä onkin vaikeassa tilanteessa osoittautunut haitalliseksi.

Perheen resilienssiä vahvistavia tekijöitä:

  • Sairauden kokeminen yhteisenä haasteena
  • Epävarmuuden sietäminen
  • Olemassa olevien mahdollisuuksien ja vahvuuksien näkeminen
  • Tulevaisuuden odotukset
  • Toivo ja luottamus siihen, että me perheenä selviämme tästä

 

Tekstissä asiantuntijana: perheterapeutti ja kriisityöntekijä Olli Rauhala, MIELI ry

Täältä löydät tietoa apuvälineistä ja kommunikoinnista.

Skip to content