ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Kuntoutusjaksot ja -kurssit

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Kuntoutusjaksot ja -kurssit

Kuntoutusjaksot ja -kurssit

Yksi kuntoutusmuoto on kuntoutuskeskuksissa järjestettävät kuntoutusjaksot ja -kurssit. Kursseille ja yksilöllisille kuntoutusjaksoille haetaan pääsääntöisesti Kelan kautta, mutta kuntoutukseen voi hakeutua myös omakustanteisesti tai vakuutusyhtiön maksamana. Tässä pieni tietopaketti kuntoutusjaksoista ja -kursseista sekä linkki vertaistarinoihin, mihin kokoamme kuntoutujien omia kokemuksia.

Kelan kautta haettavat kuntoutusjaksot ja kurssit ovat kuntoutujalle maksuttomia. Kuntoutuja tai omainen voi olla oikeutettu kuntoutusrahaan kuntoutuksen ajalta. Kuntoutuja voi itse valita kuntoutuskeskuksen Kelan hyväksymistä palveluntuottajista. Kela korvaa kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kuten tarvittaessa invataksin. Haettaessa kuntoutusjaksoja ja -kursseja, on tärkeää perustella kuntoutuksen tarve huolellisesti. Apuna hakemuksen teossa voivat olla oma fysioterapeutti, hoitava lääkäri ja kuntoutusohjaaja. Halutessaan kuntoutujan läheinen voi osallistua kuntoutusjaksolle osan ajasta. Läheisen osallistumisesta tulee olla maininta lääkärin B-todistuksessa ja kuntoutuspäätöksessä, jotta Kela korvaa osallistumisen.

Kuntoutusjaksot

Kelan kautta voi hakea vaativaa lääkinnällistä yksilökuntoutusjaksoa. Se on tarkoitettu alle 65-vuotiaille, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuvia merkittäviä toimintakyvyn rajoitteita. Jakson pituus on yleensä 10-26 vuorokautta ja se voidaan jakaa kahteen osaan. Hakeminen: Kelan lomake KU 104, liitteeksi voimassa oleva kuntoutussuunnitelma ja lääkärin B-todistus.

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutusjakso on myös haettavissa Kelan kautta ja siinä ei ole yläikärajaa, joten myös yli 65-vuotiaat voivat hakea jaksolle. Jakson tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Harkinnanvaraisen moniammatillisen kuntoutusjakson pituus on enintään 15 vuorokautta. Hakeminen: Kelan lomake KU 132, liitteeksi voimassa oleva kuntoutussuunnitelma ja lääkärin B-todistus.

Yksilöllisellä jaksolla mietitään henkilökohtaiset tavoitteet ja ohjelma laaditaan tukemaan tavoitteisiin pääsyä. Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä ja jaksolla on mahdollisuus ympärivuorokautiseen avustukseen. Moni kuntoutuja kokee yksilöllisen kuntoutusjakson erittäin tärkeäksi osaksi omaa kuntoutumistaan. Jaksoilla keskitytään jokaisen kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin ja kartoitetaan moniammatillisen työryhmän voimin kuntoutujan sen hetkinen tilanne. Jakson aikana on mahdollisuus tavata neurologin ja fysioterapeutin lisäksi esimerkiksi toiminta- ja puheterapeutti sekä sosiaalityöntekijä ja psykologi. Jaksot sisältävät sekä yksilöterapiaa että ryhmätoimintaa, jokainen kuntoutuja osallistuu toimintaan oman vointinsa mukaan. Kuntoutuskeskuksessa lähes kaikki toiminnot ovat saman katon alla, joten siirtymiset esimerkiksi terapiasta toiseen eivät vie samalla tavalla aikaa ja voimia, kuin arkielämässä. Jaksolla ehditään keskittyä sekä fyysiseen, että psyykkiseen hyvinvointiin, lisäksi muilta kuntoutujilta saa tärkeää vertaistukea.

Kuntoutuskurssit

Sopeutumisvalmennuskurssit eroavat yksilöllisistä kuntoutusjaksoista mm. siinä, että ne ovat kestoltaan lyhyempiä ja niissä toimitaan pääasiassa ryhmissä. Kurssien tarkoitus on auttaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään sopeutumaan sairauden tai vamman tuomiin muutoksiin, tärkeänä osana kursseilla on vertaistuki. Kursseja järjestetään kaiken ikäisille, tarjolla on sopeutumisvalmennuskursseja myös omaishoitajille.

Myös Lihastautiliitolla on kurssitoimintaa, joille haetaan liiton kautta. Kurssien osallistujavalinnat tekee Lihastautiliiton kuntoutustiimi. Hakua varten tarvitaan kurssihakemuksen lisäksi terveystiedot, joista selviää diagnoosi. Mikäli haet kuntoutusrahaa ja/ tai matkakorvauksia, tarvitaan myös lääkärin suositus ko. kurssille.

Lisätietoa kurssitarjonnoista ja hakumenetelmistä:

Skip to content