ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Toimintakyvyn ylläpito

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Toimintakyvyn ylläpito

Toimintakyvyn ylläpito

Apuvälineet
Esteetön matkustaminen
Fysioterapia
Hengitys
Henkilökohtainen apu
Hyödyllisiä linkkejä
Kommunikointi
Kuntoutusjaksot ja -kurssit
Liikunta
Psyykkinen hyvinvointi
Ravitsemus
Sosiaaliturva
Suun terveys

ALS-diagnoosin saanut henkilö hyötyy eniten mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitetusta moniammatillisesta kuntoutuksesta. Moniammatilliseen kuntoutukseen osallistuvat yleensä erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti ja sosiaalityöntekijä, tarvittaessa myös psykologi sekä urologi ja seksuaaliterapeutti.

Varhainen moniammatillinen kuntoutus on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämiseksi

Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää toimintakykyä ja mahdollistaa itsenäinen elämä mahdollisimman pitkään. Kuntoutujalle suunnitellaan sairaalan puolesta yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka päivitetään aina tilanteen vaatiessa. Kuntoutussuunnitelman laatiminen on lääkärin vastuulla, mutta sen laatimisessa voi olla mukana myös muita ammattilaisia hoitotahon puolesta. Kuntoutussuunnitelmaa tarvitaan mm. KELA-tuetun kuntoutuksen hakemiseen. Sairaalan kuntoutusohjaaja auttaa kuntoutumisen suunnittelussa ja kartoittaa alkuvaiheessa kuntoutujan kokonaistilanteen.

Puhe- ja ravitsemusterapia ovat tärkeässä osassa kuntoutusta alusta alkaen. Näiden avulla varmistetaan kuntoutujalle riittävä ravinnon saanti, nielemisvaikeuksista huolimatta, ja ylläpidetään sekä nielemis- että kommunikaatiokykyä. Oikeanaikainen apu puhe- ja ravintoterapeuteilta parantaa fyysisen jaksamisen lisäksi kuntoutujan elämänlaatua ja psyykkistä hyvinvointia.

Toimintakykyä ylläpidetään myös fysio- ja toimintaterapialla sekä laitoskuntoutusjaksoilla. Monelle kuntoutujalle yksi tärkeimmistä kuntoutusmuodoista on fysioterapia. Fysioterapian tavoitteena on toimintakyvyn ylläpito, joka käsittää liikunta- ja hengityskyvyn lisäksi mahdollisten kipujen hallintaa. Tavoitteet laaditaan aina yhdessä kuntoutujan kanssa ja toteutustavat muuttuvat sairauden etenemisen myötä. Fysioterapia sisältää mm. voima-, tasapaino- ja liikkuvuusharjoittelua, spastisuuden (lihasjäykkyyden) ja kivun hoitoa, hengitysterapiaa ja apuvälineohjausta. Fysioterapiaa on mahdollista toteuttaa myös allasterapiana.

Toimintaterapeutti auttaa pääasiassa oikeiden apuvälineiden valinnassa ja kodin muutostöiden suunnittelussa. Näiden lisäksi toimintaterapeutti voi kartoittaa kuntoutujan toiveiden mukaisia vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia, toimintakyvyn muuttuessa.

ALS-diagnoosin saanut voi hakea vuosittain kuntoutusjaksoille ja -kursseille. Lisätietoa täällä!

Skip to content