ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Hengitys

Invasiivinen tuki
Noninvasiivinen tuki

On hyvä tunnistaa, millainen hengittäjä olet. Oma fysioterapeuttisi voi auttaa sinua tekemällä hengitystoimintojen mittaamista ja arviointia.

Hengitysfysioterapian tavoitteena on ylläpitää rintakehän liikkuvuutta ja hengityslihasten toimintakykyä.

Keuhkojen tyhjennyshoidolla voidaan ehkäistä keuhkoeritteiden kerääntymistä keuhkoputkiin. Erilaiset hengitys- ja yskitysharjoitukset ovat osa hengitysfysioterapiaa. Hengitystoimintojan tukemiseen liittyviä harjoituslaitteita ja apuvälineitä ovat mm. puhalluspullo sekä hengityspalje eli käsiventilaattori. Lihastautiliiton Fylli-hankkeen sivuilta löytyy lisää tietoa esimerkiksi hengityspalkeen käytöstä. Oireenmukainen hoito voi tarkoittaa myös esimerkiksi asentohoitoa tai vuoteen päädyn kohottamista ylöspäin hengityksen helpottamiseksi.

Puheterapeutti ja fysioterapeutti ovat hengitykseen liittyvien haasteiden asiantuntijoita.

Hengityslihasten toiminnan heikentyessä syntyy hengitysvajausta. Hengitysvajeella tarkoitetaan huonoa keuhkotuuletusta, jolloin hiilidioksidin poistuminen heikkenee. Hengitysvajauksen oireet, kuten unen laadun heikkeneminen, yöllinen heräily, aamupäänsärky ja väsymys ovat varsin yleisiä oireita. Tämän vuoksi oireet tulee osata tunnistaa hengitysvajeesta johtuviksi.

Hengityksen tukihoito voidaan toteuttaa non-invasiivisesti (kajoamattomasti = non-invasiivinen ventilaatiohoito) tai invasiivisesti (kajoavasti = invasiivinen ventilaatiohoito). Non-invasiivinen ventilaatiohoito toteutetaan usein yöaikaisesti nenä- tai kasvomaskin kautta. Invasiivinen ventilaatiohoito tarkoittaa hengityskonehoitoa ja se edellyttää henkitorviavanteen tekemistä. Hengityskonehoito edellyttää hoidollisia toimenpiteitä ja sen vuoksi erityisosaamista.

Hengityksen tukihoidoista on tärkeää keskustella hyvissä ajoin sekä hoitavan tahon että oman perheen kanssa. Päätösten tekemiseen tarvitset selkeää tietoa. Hoitavalta taholta kannattaa kysyä kaikki kysymykset, jotka mietityttävät tehdessäsi päätöstä hengityksen tukihoidosta.

Kokemusteksti non-invasiivisesta hengityksen tukihoidosta

Kokemusteksti invasiivisesta hengityksen tukihoidosta

Lihastautia sairastavan hengitystoimintojen tukeminen, Hyvässä hengessä (Fylli.fi)

Hankevastaava Kaisu Lähteenmäki, ALS ja elämä -hanke

Tekstissä asiantuntijana palvelusuunnittelija Ritva Pirttimaa, Lihastautiliitto

Skip to content