ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Yhteystiedot

Uudenmaan alue:

Kristiina Miettinen
Järjestökoordinaattori
Puh. 040 833 9430
kristiina.miettinen@uly.fi 

Jos asut Uudenmaan alueen ulkopuolella, voit ottaa yhteyttä Lihastautiliiton oman alueesi aluetyöntekijään:

https://lihastautiliitto.fi/lihastautiliitto/yhteystiedot/

tai oman alueesi yhdistykseen:

https://lihastautiliitto.fi/mukaan-toimintaan/yhdistykset/

ALS ja elämä

STEA:n tukemassa ALS ja elämä -hankkeessa vuosina 2018-2022 on kehitetty järjestölähtöisiä toimintamalleja tukemaan ALSia sairastavia sekä heidän läheisiään aina diagnoosin saamishetkestä lähtien. Hankkeen päätavoitteena on ollut, että ALSia sairastavat saavat sen hetkisen sairauden etenemisvaiheeseen sopivaa informaatiota, vertaistukea ja kokemustietoutta.

ALS ja elämä -toiminta Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry:ssä on jatkumoa yhdistyksen ALS ja elämä -hankkeelle hankkeen päättymisen jälkeen.

Skip to content