ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Yhteystiedot

Uudenmaan alue:

Karita Karttunen
Järjestöavustaja
Puh. 050 550 9400
karita.karttunen@uly.fi

Kristiina Miettinen
Järjestökoordinaattori
Puh. 040 833 9430
kristiina.miettinen@uly.fi 

Jos asut Uudenmaan alueen ulkopuolella, voit ottaa yhteyttä Lihastautiliiton oman alueesi aluetyöntekijään:

https://lihastautiliitto.fi/lihastautiliitto/yhteystiedot/

tai oman alueesi yhdistykseen:

https://lihastautiliitto.fi/mukaan-toimintaan/yhdistykset/

ALS ja elämä

STEA:n tukemassa ALS ja elämä -hankkeessa vuosina 2018-2022 on kehitetty järjestölähtöisiä toimintamalleja tukemaan ALSia sairastavia sekä heidän läheisiään aina diagnoosin saamishetkestä lähtien. Hankkeen päätavoitteena on ollut, että ALSia sairastavat saavat sen hetkisen sairauden etenemisvaiheeseen sopivaa informaatiota, vertaistukea ja kokemustietoutta.

ALS ja elämä -toiminta on jatkumoa ALS ja elämä -hankkeelle hankkeen päättymisen jälkeen.

Yhteistyökumppanit

ALS ja elämä -hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet: MIELI Suomen Mielenterveys ry:n SOS-kriisikeskus, Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry, Hengitystuki ry (ent. Hengityslaitepotilaat ry) sekä Lihastautiliitto ry. Hoitotahojen kanssa tehtävä verkostotyö on ollut hankkeessa tärkeässä roolissa.

Skip to content