Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Vertaistuki

Tärkein tavoitteemme on tarjota vertaistukea kaikille. Järjestämme diagnoositapaamisia säännöllisesti sekä tarpeen mukaan. Meillä pyörivät säännölliset vertaistukiryhmät mm. ALS- ja DYMO-diagnooseille. Toimintaamme kuuluu myös vertaistukitapaamisten järjestäminen esimerkiksi läheisille ja omaisille, lapsille ja sisaruksille, vanhemmille ja perheille, työssäkäyville, ikinuorille ja tietyllä alueella asuville. Tapaamisten teemana voivat olla eri elämän osa-alueisiin liittyvät asiat, kuten apuvälineet, kipu, fysioterapia ja ravinto, tai yhdessäolo voi olla vain rentoa hyvän mielen tavoittelua.

Vertaistuella ja neuvonnalla tuemme lihastaudin kanssa elävien selviytymistä diagnoosin saamisen jälkeen sekä sairauden edetessä. Lihastautidiagnoosin saaminen merkitsee usein entisten vaihtoehtojen ja elämänkulun uudelleenarviointia, ja siksi jo alkuvaiheessa saadulla tiedolla on suuri merkitys arkeen. Neuvonta ja vertaistuki auttavat löytämään omaan tilanteeseen sopivat tukimuodot ja palvelut. Käynnissä olevan ALS ja elämä -hankkeen verkkosivuilta löytyy paljon kokemus- ja vertaistarinoita sairauteen liittyen.

Järjestämämme vertaistukitoiminnan kautta luodaan parempaa huomista. Osallistujien on vertaistukitapaamisissa mahdollista tavata muita samassa tilanteessa olevia ja jakaa omaa kokemusperäistä tietoaan. Vertaistuki auttaa osaltaan myös vasta diagnoosin saaneita uskomaan tulevaisuuden järjestymiseen uudessa elämäntilanteessa. Vertaistuki välittyy monella tavalla: esimerkiksi vanhempia helpottaa nähdä elämässään hyvin selviytyviä nuoria ja aikuisia. Näin vanhemmat saavat näkemystä lapsensa tulevaisuuteen ja lapset omaan aikuisuuteensa. Yhdessä toimiminen antaa uskoa omiin kykyihin vaikuttaa asioihin.

Säännöllisesti kokoontuvista vertaisryhmistä löydät tietoa Ryhmätoiminta-sivulta.

Mille diagnoosille kaipaisit vertaistukitapaamista? Kerro ajatuksesi toimistolle p. 040 833 9430 tai toimisto@uly.fi

Skip to content