ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Tietoa ALSista

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Tietoa ALSista

Tietoa ALSista

Hoitopolku
Sairauden edetessä
Tietoa sairaudesta
Tulostettavat oppaat
Usein kysytyt kysymykset

ALS (amyotrofinen lateraaliskleroosi) on selkäytimessä kulkevien liikehermojen sairaus, jonka aiheuttajaa ei toistaiseksi tunneta. ALSissa lihaksia käskyttävät liikehermot eli motoneuronit rappeutuvat vähitellen ja tällöin tahdonalaisten lihasten toiminta heikkenee etenevästi. ALSin oireisiin eivät kuulu aistien heikentyminen tai verenkiertohäiriöt. Sairaus ei vaikuta rakon toimintaan tai seksuaaliseen toimintakykyyn. ALS-sairaus ei itsessään aiheuta yleensä puutumisia tai kipuja, mutta kipua voi esiintyä esimerkiksi lihasjäykkyyden tai kramppien seurauksena.

ALS-sairaus voi alkaa toispuoleisesti jalan tai käden lihasten heikkoutena, kömpelyytenä, jäykkyytenä tai väsyvyytenä. Oireisiin kuuluvat lihasnykäykset ja krampit, mutta pelkät lihasten elohiiret eivät yksin esiintyessään ole merkki ALSista. Sairaus voi alkaa myös nielun alueelta, jolloin oireena on puheentuoton heikentyminen ja nielemisen vaikeudet.

ALS on luonteeltaan etenevä ja elinikää lyhentävä. Parantavaa lääkehoitoa ei ole vielä löydetty. Sairauden kulku on aina yksilöllinen ja siksi on vaikeaa tehdä täsmällisiä ennusteita taudin etenemisestä. Hoito on pääosin oireenmukaista ja sen kulmakivenä on varhain aloitettu moniammatillinen kuntoutus. Tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään. Avainasemassa ovat erilaiset terapiat, apuvälineet ja avustajajärjestelyt. Kuntoutukseen osallistuvat fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Hoitoon kuuluvat käynnit neurologian erikoislääkärin luona. Hoitotaho vastaa siitä, että hoitopolku etenee henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Hoitokokonaisuutta koordinoi usein sairaalan kuntoutusohjaaja tai neurologisen poliklinikan sairaanhoitaja.

Linkki ALS-potilaan hoitopolkuun HYKS-sairaanhoitoalueella.

Koska varhainen kuntoutus on tärkeässä roolissa, erilaisiin tukiin ja apuvälineisiin on hyvä tutustua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hoitotahdolla jokainen voi ilmaista omaa hoitoa koskevan tahtonsa ennakkoon.

Tulostettavat materiaalit ja usein kysyt kysymykset

Lähteet

Palvelusuunnittelija Ritva Pirttimaa, Lihastautiliitto ry

Duodecim (Terveyskirjasto)

Lihastautiliitto, ALS

Skip to content