ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Palliatiivinen hoito

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito

Palliatiivisella eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Hoidon tavoitteena on lievittää kipua ja helpottaa oireita sekä tarjota psyykkistä, sosiaalista ja henkistä tukea auttaen arjessa ja varmistaen mahdollisimman hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. Palliatiivinen hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Hoidon tarve vaihtelee yksilöllisesti ja siihen vaikuttavat monimuotoisen sairauden kulku sekä potilaan henkilökohtainen tilanne ja tarpeet. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, mutta on tärkeää erottaa nämä käsitteet toisistaan. Saattohoitoon siirrytään sairauden loppuvaiheessa, ajoittuen elämän viimeisille päiville tai viikoille.

Tietoa aikuisten palliatiivisesta hoidosta, saattohoidosta, oirehoidosta, sairauksista ja eri tukimuodoista, myös vertaisvideoita: ​https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo/

Skip to content