ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Puheen toimivuuden ylläpito

Hyvin usein ALSiin liittyy etenevä puheen motorisen tuoton heikentyminen eli dysartria. Puheterapian päätavoitteena on auttaa ALSia sairastavaa henkilöä ylläpitämään kykyään kommunikoida. Tähän tavoitteeseen pyritään kolmella eri tavalla: hankkimalla tietoa puheesta ja kommunikoinnista, käyttämällä puheen muuntelun keinoja sekä perehtymällä kommunikoinnin apukeinoihin.

Tässä jutussa keskitytään puheen muuntelun keinoihin heikentyneen puheen selkeyttämiseksi. Erilaisilla artikulaatio- tai ääniharjoituksilla tai ’suujumpalla’ ei ole todettu olevan kohentavaa vaikutusta ALSia sairastavan puheentuottoon, sillä millään harjoitteilla ei kyetä enää palauttamaan vaurioituneen liikehermon ja siten vaurioituneen lihaksen toimintaa. Puheen muuntelun keinoista sen sijaan voi olla hyötyä siksi, että niiden tarkoituksena on hyödyntää kaikki mahdollinen jäljellä oleva puhelihaksiston toimintakyky ymmärrettävän puheen tuottamiseen.

Seuraavaksi käydään läpi viisi erilaista puheen muuntelun keinoa:

1) puhenopeuden tietoinen hidastaminen, 2) artikulaatioliikkeiden tehostaminen, 3) hengityksen ja puheen tietoinen rytmittäminen, 4) ilmaisupituuden tietoinen lyhentäminen sekä 5) asiasisällön tiivistäminen

  1. Puhenopeuden tietoinen hidastaminen

Puhenopeuden tietoinen hidastaminen on sananmukaisesti puhumista hitaammin. Hidastamalla puhetta annetaan aikaa puheentuottoon osallistuville lihaksille, erityisesti kielelle, toteuttaa täsmälliseen ääntämiseen vaadittavia liikkeitä. Joskus on tarpeen sanoa tavallista hitaammin vain tiettyjä pitkiä tai itselle vaikeita sanoja.  Joskus on tarpeen hidastaa puhetta niiden sanojen kohdalla, jotka ovat hyvin samankaltaisia muiden sanojen kanssa ja niiden väärin kuuleminen voisi helposti aiheuttaa väärinymmärryksiä esimerkiksisukka – kukka – Jukka tai sama – sana – sata. Joskus on tarpeen sanoa koko ilmaisu hitaammin, jotta kuulija saa siitä selvän.  Hyvin tavallista on, että sama asia toistetaan hitaammin sen jälkeen kun kuulija on ilmaissut ettei saanut puheesta selvää.

  1. Artikulaatioliikkeiden tehostaminen

Artikulaatioliikkeiden tehostaminen on liioiteltua, ’yliartikuloitua’, puhetta. Eli puhuessa pyritään liikuttamaan mahdollisimman paljon kieltä, huulia ja leukaa. Puheen ymmärrettävyyttä voi kohentaa merkittävästi jo sanan ensimmäisen kirjaimen tai tavun liioiteltu tuotto.

Kielen liioitellut liikkeet, erityisesti kielen kärjen liikkeet äänteissä s, r, l  ja d , voivat olla puheen alkuoireiden jälkeen vaikeita.

  1. Hengityksen ja puheen tietoinen rytmittäminen

Hengityksen ja puheen tietoisessa rytmittämisessä kiinnitetään huomiota sisäänhengitykseen puheen kannalta tärkeissä kohdissa. ALSiin liittyvä hengityslihaksiston heikentyminen voi ilmetä puheessa ilman loppumisena keuhkoista kesken ilmaisun. Kaikista tärkein sisäänhengityksen paikka on ennen puhumisen aloittamista. Ensin otetaan keuhkot täyteen ilmaa ja sitten aloitetaan puhuminen. Muita luonnollisia kohtia rytmittää puhetta pienellä sisäänhengitystauolla ovat kohdat, joissa kirjoituksessa tulisi pilkku tai piste. Joskus voi olla tarpeen hengittää sisään ennen itselle vaikean sanan sanomista tai ennen sanaa, joka on asian kannalta tärkeä

Esimerkki 1.

(sisäänhengitys) Täytyy muistaa ostaa tomaattia, perunaa ja ruisleipää t, kun käymme illalla kaupassa.

tai

(sisäänhengitys) Täytyy muistaa ostaa tomaattia, perunaa ja ruisleipää, (sisäänhengitys) kun käymme illalla kaupassa.

tai

  1. Ilmaisupituuden tietoinen lyhentäminen

Ilmaisupituuden tietoinen lyhentäminen liittyy yhteen hengityksen rytmittämisen kanssa. Ilmaisun pituutta lyhentämällä pätkitään puhejakso lyhyemmiksi kokonaisuuksiksi, että pystyisi tuottamaan puheen selkeämmin ja ilma riittäisi koko ilmaisun ajan.

Esimerkki 2.

Pitkä lause esimerkiksi Postista tuli muistutuskirje, että auto täytyy katsastaa ensi kuun loppuun mennessä. voidaan lyhentää useisiin pieniin pätkiin.

 Postista tuli muistutuskirje/että auto täytyy katsastaa, /

ensi kuun loppuun mennessä, /

/= tauko, jonka yhteydessä voi myös hengittää sisäänpäin

  1. Asiasisällön tiivistäminen

Asiasisällön tiivistäminen on myös yksi tapa lyhentää ilmaisujen pituutta. Tiivistämällä asiasisältöä sanotaan vain viestin välittymisen kannalta tärkeimmät asiat.

Esimerkki 3.

Täytyy muistaa ostaa tomaattia, perunaa ja ruisleipää, kun käymme illalla kaupassa à muistetaan ostaa tomaattia, perunaa ja ruisleipää

Esimerkki 4.

Samalla kun käyt keittiössä, niin voitko tuoda minulle lasin vettä -> Tuotko minulle vettä

 

Tanja Makkonen

puheterapeutti, FT, yliopisto-opettaja

Tampereen yliopistollinen sairaala, Neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue

Turun yliopisto, Psykologian ja logopedian laitos

Skip to content