Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Presidentinvaalit 2024 ja kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Lisätietoja kotiäänestyksestä vaalit.fi-sivustolla.

Kotiäänestyksen ilmoittautuminen päättyy 16.1. klo 16. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024.

Mahdollinen toinen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Kotiäänestyksen ilmoittautuminen päättyy 30.1. klo 16.

Skip to content