Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Lihastautiliitto lausui SMA:n hoitoon tarkoitetusta lääkkeestä Lääkkeiden hintalautakunta Hilaan

Uutinen on luettavissa kokonaisuudessaan Lihastautiliiton sivuilla https://lihastautiliitto.fi/ajankohtaista/sman-hoitoon-tarkoitettu-laake-arvioitavana-laakkeiden-hintalautakunta-hilassa/

”Lääkkeiden hintalautakunta Hila päättää lääkekorvausjärjestelmään kuuluvista lääkevalmisteista, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista sekä niiden tukkuhinnoista ja korvausluokista. Spinaalisen lihasatrofian hoitoon tarkoitettu risdiplaami-valmiste (kauppanimeltä Evrysdi) on parasta aikaa arvioitavana Hilassa.

Lihastautiliitto on jättänyt lausunnon koskien Evrysdi-valmistetta SMA:n hoidossa. Hilassa arvioitavana oleva lääke on ensimmäinen SMA:n hoitoon suun kautta kotona otettava valmiste, joka on saanut myyntiluvan Euroopan lääkeviranomaiselta. Muut SMA:n hoidossa käytettävät valmisteet vaativat annostelun sairaalaolosuhteissa.

Evrysdiä voidaan käyttää kaikille SMA:ta sairastaville 2 kuukauden iästä lähtien, mukaan lukien myös aikuiset SMA:ta sairastavat. Evrysdin vaikuttava aine lisää SMN2 geenin kykyä tuottaa täysimittaista toimivaa SMN-proteiinia, jolloin motoneuronien toiminta lisääntyy ja paranee ja SMA-taudille tyypillinen oirekuva vähentyy hidastaen taudin etenemistä.

Evrysdin laajan soveltuvuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi Lihastautiliitto haluaa painottaa lääkehoidon saatavuuden tärkeyttä. Kotona annosteltavalla, kajoamattomalla lääkehoidolla on tutkitusti saavutettu kehityksessä tasoja, joita ilman lääkehoitoa ei saavutettaisi. Lisäksi lääkehoidon on todettu ylläpitävän jo olemassa olevaa toimintakykyä ja pidentävän toimintakykyistä ja itsenäisempää elämää. Nämä kaikki yhteenlaskettuina vähentävät terveydenhuollon kustannuksia sekä lisäävät yhteiskunnallista hyötyä, kun myös SMA:ta sairastavat pystyvät tekemään työtä pidempään ja opiskelemaan. Lisäksi toimiva lääkehoito, joka pystytään aloittamaan jo imeväisiässä, vähentää perheiden tuntemaa ahdistusta ja surua sairauden etenemisestä ja antaa uskoa tulevaisuuteen, kun vanhemmat näkevät lapsensa fyysisen kehityksen. Aikuisilla sairastavilla toimintakyvyn paraneminen ja oman itsenäisyyden ylläpito vähentää myös ahdistusta omaan sairauteen ja elämäntilanteeseen liittyen. Lääkehoidon tulisi siis olla saatavilla kaikkia SMA:n tyyppejä sairastaville 2 kuukauden iästä alkaen, ilman ikärajoitusta.”

Skip to content