ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

ALS ja elämä -hankkeen toteuttama #Tukihaaste-kampanja sai runsaasti näkyvyyttä

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

ALS ja elämä -hankkeen toteuttama #Tukihaaste-kampanja sai runsaasti näkyvyyttä

ALS ja elämä -hankkeen toteuttama #Tukihaaste-kampanja sai runsaasti näkyvyyttä

Toukokuussa, kansainvälisenä ALS-kuukautena toteutetussa #Tukihaasteessa jaettiin lähes 100 kuvaa. Ihmiset jakoivat kuvia siitä, mikä tarjoaa heille tukea, kun elämä haastaa tavalla tai toisella. Samalla jaettiin tietoa ALS-sairaudesta. Monet kertoivat myös henkilökohtaisia kokemuksiaan ALS:sta ja siitä, mikä on tai on ollut heille tärkeää sairauden kanssa jaksamisessa.

Tukihaasteen Facebook-sivu tavoitti lähes 3 000 ihmistä. Instagramissa Tukihaasteen sivulla oli noin 19 000 näyttökertaa. Myös useat yritykset jakoivat tietoa Tukihaasteesta, ALS ja elämä -hankkeesta sekä ALS-taudista omissa kanavissaan. Tukihaaste sai julkisuutta some-kanavien lisäksi Vantaan Sanomissa ja Roll FM-radiokanavalla.

ALS ja elämä -hanke kiittää lämpimästi kaikkia haasteeseen osallistuneita, Uudenmaan Lihastautiyhdistyksen ALS-työhön lahjoittaneita sekä upeita vapaaehtoisia, jotka olivat mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa!

Tukihaasteeseen jaetut kuvat pysyvät nähtävissä haasteen Facebook ja Instagram-sivuilla. ULY:n ALS-työhön on mahdollista tehdä lahjoituksia aina heinäkuun loppuun saakka. Lisätiedot Tukihaasteen sivuilla.

Skip to content