ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Hankkeen kuvaus

ALS ja elämä on STEAn tukema, 3-vuotinen hanke, joka kumpuaa Uudenmaan Lihastautiyhdistyksen jäsenistöstä nousseista tarpeista. Hankkeessa kehitetään järjestölähtöisiä toimintamalleja, joilla tuetaan ALSia sairastavaa ja läheistä aina diagnoosin saamishetkestä lähtien.

Hankkeen päätavoitteena on, että ALSia sairastava saa sen hetkisen sairauden etenemisvaiheeseen sopivaa informaatiota, vertaistukea ja kokemustietoutta.

Tiedon myötä hän pystyy tekemään tulevaisuudessa merkittävät omaan elämäntilanteeseensa soveltuvat ratkaisut koskien esim. avustusjärjestelmää, asumista, kommunikointia ja hengitystä.

Tuotetut toimintamallit ovat sellaisia, joiden avulla Lihastautiyhdistys pystyy hankkeen jälkeenkin tukemaan modernisti ja pysyvästi ALSia sairastavia.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Hengityslaitepotilaat ry:n, Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n, Mieli ry:n SOS-kriisikeskuksen ja Lihastautiliitto ry:n kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muiden ammattilaisten kanssa eri aihekokonaisuuksiin liittyen. 

ALS ja elämä -hanke kuuluu STEAn Arvokas (eriarvoisuuden vähentämisen) avustusohjelmaan, jossa on mukana yhteensä 25 hanketta.

Lue täältä tiedote hankkeen käynnistymisestä.

Yhteystiedot: 

Hankevastaava Kaisu Lähteenmäki

Puh. 050 4142 209

kaisu.lahteenmaki@uly.fi

Skip to content