ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

PEG-letku

Perkutaaninen endoskooppinen gastrostomia eli PEG on reitti ravitsemuksen turvaamiseksi tilanteessa, jossa riittävä ravinnon saanti nielemisvaikeuksien takia on vaarantunut. Riittävän ravinnonsaannin lisäksi letkulla pyritään parantamaan elämänlaatua.

Riittävä energian saanti kohottaa vireystilaa ja vähentää voimattomuuden tunnetta sekä hidastaa lihasmassan menetystä. Tahaton laihtuminen riittämättömän ravinnonsaannin takia altistaa myös muille terveyshaitoille. Letkuravitsemuksen etuna voi olla riittävän ravinnonsaannin ja vajaaravitsemuksen ehkäisyn lisäksi ateriointiin liittyvän stressin poistuminen.

PEG-letkusta on hyvä keskustella neurologin sekä puhe- tai ravintoterapeutin kanssa jo sairauden alkuvaiheessa, jotta ALSia sairastavalla on kattava kokonaiskuva PEGistä ja omasta tilanteestaan. 

PEG-letkun asentaminen

PEG-letku asetetaan sairaalassa yleensä tähystyksen avulla. Toimenpiteessä PEG-letku viedään mahalaukun tähystyksen yhteydessä vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun, jolloin syntyy yhteys iholta mahalaukkuun. Toimenpide tehdään yleensä paikallispuudutuksessa tai kevyessä sedaatiossa. Toimenpiteen jälkeen haava-alue saattaa olla kipeä, mutta kipuun riittää yleensä tavanomainen kipulääke.

Myöhemmin letku voidaan vaihtaa PEG -nappiin, joka on lähellä ihon pintaa ja on huomaamaton vaatteiden alla.

Elämää PEG-letkun kanssa

PEG-letku itsessään ei estä ruokailua suun kautta, mikäli syöminen suun kautta on arvioitu turvalliseksi.  Letkuravitsemuksessa käytetään apteekista ostettavia letkuravintovalmisteita, jotka ovat Kela-korvattavia.  Ravitsemusterapeutti suunnittelee letkuravitsemuksen yksilöllisesti energian, proteiinin ja muiden ravintoaineiden tarpeen huomioiden. Letkuravitsemus aloitetaan asteittain ja suhteutetaan suun kautta syödyn ruoan ja juoman määrään.

PEG-letkua ympäröivä iho, letkun juuri ja kiinnityslevyn alunen puhdistetaan ja tarkistetaan päivittäin ja tarkistetaan, ettei alueella näy merkkejä tulehduksesta. Ruokailu letkun kautta tapahtuu istuma-asennossa ja ruokailun tulisi kestää vähintään 15 minuuttia. Ruokailun tai lääkkeiden annon jälkeen letku tai nappi huuhdellaan vedellä tukkeutumisen estämiseksi.

PEG- letku ei estä saunomista, kylpemistä tai uimista.

Lue lisää ravitsemuksesta sekä kokemusteksti PEG-letkusta.

Tekstissä asiantuntijana ravitsemusterapeutti Sini Lähteenmäki (laill., TtM), HUS

Ahtola, Pohju, Saarnio 2015, Enteraalisen ravitsemuksen aiheet ja toteuttaminen

Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala, Vuorinen 2019, Hoitotyön taidot ja toiminnot

Letkuravitsemus: https://www.letkuravitsemus.fi/

Skip to content