ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Noninvasiivinen tuki

Noninvasiivinen ventilaatio eli NIV toteutetaan naamarin/kasvomaskin tai vastaavan noninvasiivisen välineen kautta ja se tarkoittaa hengityksen avustamista hengityslaitteella ilman keinoilmatietä (henkitorveen kirurgisesti tehdyn aukon kautta asennettavaa trakeostomiakanyylia). Muita Suomessa käytössä olevia ilmaisuja noninvasiivisesta hoidosta ovat kaksoispaineventilaatihoito ja BIPAP-hoito.

Noninvasiivisessa hengityslaitehoidossa yhdistyvät sisäänhengityksen avustaminen positiivisella paineella ja positiivinen uloshengityksen loppuilmatiepaine. Se voi olla vaihtoehtoinen hoitomuoto äkillisessä hengitysvajauksessa, jos halutaan välttää invasiivista respiraatiohoitoa.

Oikeanlainen laitehoito on syytä ottaa käyttöön etenevissä sairauksissa hyvissä ajoin, jotta sen avulla pystytään parantamaan elämänlaatua ja elinajanodotetta mahdollisimman paljon.

Kokemusteksti non-invasiivisen tukihoidon käytöstä

Lue aiheesta: Invasiivinen tuki

Lähteet:

https://www.duodecimlehti.fi/duo99303

https://www.duodecimlehti.fi/duo12038

Skip to content