ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Invasiivinen tuki

Invasiivisella ventilaatiohoidolla tarkoitetaan henkitorviavanteen tai intubaatioputken kautta tapahtuvaa hengityslaitehoitoa. Invasiivinen hengityslaitehoito on elämää ylläpitävää, mutta se ei kuitenkaan pysäytä ALSin etenemistä.

Hoitotahdosta hengitysvajauksen hoitoon liittyen tulisi keskustella kun taudin etenemisnopeudesta on saatu käsitys ja taudin toteamisen jälkeinen kriisivaihe on takana. Hoitotahdolla on mahdollisuus ilmaista tahtonsa hengitysvajauksen hoidosta myös tilanteessa, jossa ALSia sairastava ei pysty sitä itse ilmaisemaan. Hengitysvajauksen kehittyminen tulisi ennakoida, jotta päätös hengityslaitehoitoon ei jäisi päivystysajalle.

Lähde:  Amyotrofinen lateraaliskleroosi ja hengitysvajaus. https://www.duodecimlehti.fi/duo12038

Skip to content