ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Hengitysfysioterapia

Hengityksen seuranta on tärkeää ALSia sairastavalle

Säännöllinen hengitystoimintojen havainnointi, arviointi ja mittaaminen on tärkeää etenevässä lihassairaudessa. Hengityksen seurantaa toteuttavat pääasiassa keuhkopoliklinikka ja fysioterapeutti. Seurannan avulla linjataan hoitoa ja kuntoutusta.

Lihasvoiman heikentyminen vaikuttaa hengitykseen

Hengitystoiminnoissa on mukana useita lihaksia, joista tärkein on pallea. Muita ovat mm. kylkivälilihakset ja niska-hartiaseudun lihakset. Voimakkaassa uloshengityksessä mukana ovat myös vatsalihakset. Lihastautia sairastavilla on usein perusterveet keuhkot ja hengitysongelmien syy on keuhkojen sijaan rintakehän rakenteissa ja/tai heikoissa lihaksissa. Lihasheikkous vaikuttaa myös ryhtiin ja kehonhallintaan. Heikentynyt ryhti, yläraajojen liikkumattomuus ja siitä johtuvat virheasennot vaikeuttavat hengityslihasten toimintaa.

”Hengitystoimintoihin kannattaa kiinnittää huomiota, vaikkei hengityslihaksissa olisi vielä heikkoutta. Hengittämisen helpottamiseksi olen kokenut erityisen tärkeänä rintarangan ja kylkien liikkuvuuden ylläpidon päivittäisillä harjoitteilla.”

Hengästyminen, aamupäänsärky, väsymys ja toistuvat hengitystieinfektiot voivat kertoa hengityksen ongelmista

Keuhkojen perustehtävä on hapen ja hiilidioksidin vaihto. Mikäli kaasujen vaihto häiriintyy, puhutaan hengitysvajeesta. Lihastautia sairastavan hengitysvaje johtuu yleensä hengityslihasten heikkoudesta syntyvästä keuhkotuuletuksen häiriöstä. Vajaaksi jäävä keuhkotuuletus ei pysty poistamaan kehosta riittävästi hiilidioksidia. Elimistö reagoi tähän tihentämällä hengitystä. Tihentynyt hengitys voikin olla aiemmin mainittujen oireiden lisäksi merkki kroonisesta hengitysvajeesta, kuten myös sydämensykkeen nousu, hengenahdistus makuuasennossa, unihäiriöt, ruokahaluttomuus sekä muisti- ja keskittymisongelmat.

Kuntoutuksella voidaan vaikuttaa hengitystoimintoihin ja sitä kautta parantaa elämänlaatua

Koulutettu ja lihastauteja tunteva fysioterapeutti on avainasemassa hengitystoimintojen kuntoutuksessa. Oman fysioterapeutin kanssa kannattaa keskustella juuri itselle ja omaan sairauden vaiheeseen sopivista harjoituksista. Lue lisää fysioterapeutin valinnasta. Hengitystä voidaan tukea mm. liikkuvuus- ja rentoutusharjoituksilla, hengitys- ja yskimisharjoituksilla, keuhkojen tyhjennyshoidoilla, hengityspalkeen käytöllä, erilaisilla käsittelyhoidoilla sekä lymfa ja allasfysioterapialla.

”Lihaskireyksien helpottaminen erilaisilla hierontatekniikoilla auttaa erittäin paljon. Toimintakyvyn salliessa, vatsan ja kylkien lihaksia voi rentouttaa itsekin fysioterapeutin ohjeiden mukaan.”

Hengitystoimintojen kuntoutuksessa ja hoidossa käytettäviin välineisiin totuttelu voi viedä aikaa, siksi ne on hyvä ottaa käyttöön mahdollisimman aikaisin. Fysioterapeutilta ja vertaisryhmistä saa usein toimivia kotikonsteja, millä voi hieman helpottaa hengittämistä ja liman irrottamista, esimerkkeinä yläselän alle V-muotoon aseteltu pyyherulla tai näiltä sivuiltakin löytyvä värisevä lihashuoltorulla.”

Erityisesti ylävartalon liikeratojen ylläpito sekä keski- ja ylävartalon lihaskireyksien minimointi erilaisten harjoitteiden ja käsittelyjen avulla helpottavat hengitystoimintojen sujuvuutta. Apuna voidaan käyttää myös erilaisia välineitä.

  • Hengitysharjoituksia voidaan tehdä istuen tai maaten, joko yhdistäen niitä liikkeeseen tai keskittymällä vain hengitykseen.
  • Keuhkojen tyhjennyshoidolla voidaan, erilaisten tekniikoiden avulla, saada eritteet liikkeelle keuhkoista. Hengitysteihin kertyvät eritteet voivat altistaa hengitystieinfektioille. Tekniikoita ovat esimerkiksi: tuettu yskiminen, yskityskoneen käyttö, aktiivinen uloshengitystekniikka, valutusasennot ja vastapainepuhallus.
  • Hengityspalkeen käytöllä voidaan tehostaa keuhkotuuletusta ja keuhkoeritteiden liikkumista, tehostaa yskimistä sekä alentaa hengitystiheyttä.
  • Perinteisellä hieronnalla voidaan helpottaa lihaskireyksiä ja -jännityksiä, jotka voivat haitata hengitystä. Voice Massage on äänentuotossa käytettävien lihasten hierontatekniikka, jonka tavoitteena on rentouttaa lihaskireyksiä kasvoilla, ylävartalossa ja nielun alueella.
  • Hengitystyön heikentyminen voi aiheuttaa lymfanestevirtauksen heikentymistä rintakehän alueella ja keuhkokudoksessa. Lymfaterapia vilkastuttaa nesteen kiertoa ja poistaa kudosten kuormitusta. Tätä kautta turvotus ja kipu vähenevät.
  • Allasfysioterapiassa tehdään erilaisia harjoitteita fysioterapeutin tuella ja ohjauksella. Harjoittelu tukee elimistön hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

 

Lähde: Lihastautiliitto, Fylli-hanke 

Lainaukset: FALSia sairastava henkilö

 

 

 

Skip to content